Асоціація «Безпеки експлуатації транспорту» (АБЕТ)

Некомерційна неприбуткова організація, заснована на добровільному членстві підприємств.

Діяльність АБЕТ спрямована, перш за все, на об’єднання учасників ринку з метою впровадження європейських стандартів технічного регулювання в транспортній галузі України.

Підприємства-члени АБЕТ мають унікальний професійний досвід та експертизу у зазначеній галузі та налічують  275 випробовуваних лабораторій, акредитованих за стандартом ISO 17025:2017.

АСОЦІАЦІЯ

об’єднує підприємства, що здійснюють діяльність у сфері технічного регулювання, а саме:

СЕРТИФІКАЦІЯ ТЗ

СЕРТИФІКАЦІЯ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ПЕРЕВІРКА ТЕХНІЧНОГО

ПЕРЕВІРКА ТЕХНІЧНОГО
СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ

ПЕРЕВІРКА ЦИСТЕРН

ПЕРЕВІРКА ЦИСТЕРН, ЯКІ
ПЕРЕВОЗЯТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ
ВАНТАЖІ

НАША МЕТА

Подання єдиної скоординованої політики Членів Асоціації в органах державної влади, профільних комітетах Верховної Ради України, експертних та громадських радах галузевих державних установ, засобах масової інформації, громадських, міжнародних та інших організаціях

Захист спільних інтересів членів Асоціації в органах державної влади, органах місцевого управління, інших організаціях

Участь в створенні бази підготовки фахівців у транспортній галузі. Підвищення професійного, науково-технічного, економічного і правового рівня фахівців-співробітників членів Асоціації

ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

Вироблення єдиної організаційної, науково-технічної стратегії, концентрація експертного потенціалу членів Асоціації.

Участь у розробці проектів законодавчих, нормативних та правових документів з питань, пов’язаних з наданням послуг технічного регулювання.

Організація конференцій і проведення семінарів щодо питань технічного регулювання в Україні.

Організація незалежних робочих груп і технічних експертних рад для вирішення спірних питань.

Інформаційно-консультаційна діяльність, спрямована на забезпечення членів Асоціації аналітичними матеріалами, результатами наукових і маркетингових досліджень.

Підвищення кваліфікації персоналу в галузі технічного регулювання

Допомога членам Асоціації в залученні вітчизняних та іноземних інвестицій.

Формування єдиного інформаційного простору , в тому числі з використанням засобів масової інформації.

Моніторинг діяльності галузевих відомств і установ в частині дотримання інтересів учасників Асоціації.

Взаємодія з міжнародними галузевими організаціями.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Гармонізація нормативної бази України з безпеки експлуатації транспорту з європейським законодавством у рамках угоди про асоціацію з ЄС

Поетапне впровадження загального обов’язкового технічного контролю (огляду) на придатність усіх колісних транспортних засобів в Україні до 2022 року

Покращення матеріально-технічної бази, а також кваліфікації працівників органів оцінки відповідності та суб’єктів ОТК до європейського рівня

Впровадження електронного протоколу перевірки технічного стану транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху

СТАТУТНІ ОРГАНИ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
найвищий орган управління асоціації
ПРЕЗИДІЯ АСОЦІАЦІЇ
постійно діючий колегіальний орган управління асоціацією. президія асоціації здійснює загальне керівництво діяльністю асоціації в період між загальними зборами членів асоціації
ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ
виконавчий орган. президент діє від імені асоціації без довіреності, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством україни та статутом РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ створюється та діє для здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю асоціації
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
створюється та діє для здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю асоціації
Copyright @ 2020 АБЕТ. При використанні матеріалів – посилання на сайт обов’язкове
>