ХТО МОЖЕ БУТИ ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ

Членами Асоціації можуть бути юридичні особи, що здійснюють діяльність в галузі оцінки відповідності транспортних засобів в Україні, сертифікації транспортних засобів, калібрування та повірки вимірювальних приладів та техніки, тощо, які поділяють мету та завдання Асоціації, визнають положення установчих документів Асоціації, беруть участь в її діяльності та своєчасно сплачують встановлені відповідними внутрішніми нормативними актами Асоціації (положеннями) вступні, періодичні членські та інші внески. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Членство в Асоціації може бути повним або асоційованим.

Асоційовані члени Асоціації мають усі права та обов’язки повних членів Асоціації, окрім:

— права обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації;

— вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань, що входять в коло її діяльності, брати участь в обговоренні цих питань на нарадах і засіданнях керівних органів Асоціації;

— брати участь в голосуванні на Загальних зборах членів Асоціації;

— контролювати діяльність Асоціації.

Повний член Асоціації під час голосування на Загальних зборах членів Асоціації має 1 (один) голос, а асоційований член Асоціації має право бути присутнім на Загальних зборах членів Асоціації без права голосу.

Кандидат на членство в Асоціації подає заяву з додатками за зразком  до Асоціації. Рішення про прийняття в члени Асоціації приймає Президія Асоціації з наступним затвердженням такого рішення Загальними зборами членів Асоціації.

Новий член Асоціації з моменту вступу в Асоціацію бере на себе всі зобов’язання по відношенню до Асоціації в межах і на підставах, передбачених установчими документами Асоціації.

Новий член Асоціації сплачує вступний внесок після прийняття рішення про прийом до членів Асоціації та членські внески протягом 30 календарних днів з моменту прийняття Президією Асоціації рішення про його вступ до Асоціації.

Новий член Асоціації набуває статусу члена Асоціації після внесення ним вступного внеску згідно з відповідним внутрішнім нормативним актом Асоціації (положенням) про внески.

Право членства в Асоціації не може бути передане третім особам.

Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням члена Асоціації або при виході члена з Асоціації. Будь-якого члена Асоціації може бути виключено з неї за рішенням Загальних зборів членів Асоціації у разі, якщо такий член Асоціації припиняє діяльність або не виконує вимог, передбачених законодавством або установчими документами Асоціації.

В разі припинення членства в Асоціації внесені ним внески поверненню не підлягають.

Внески сплачуються особисто членом Асоціації. За згодою Президії Асоціації допускається сплата внесків за члена Асоціації третіми особами, які не є членами Асоціації.

Звільнення члена Асоціації від сплати внесків не допускається.

ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ

ТОВ «ДОБРОБУТ-АВТО»​

ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ»​

ТОВ «ВІНТЕРТАЙМ»

ТОВ «ТЕКСТОН»

ТОВ «ОМЕГА АВТО»

ПП «АЄС СТАНДАРТ»

ПП «ТЕХОГЛЯД 2017»

ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ»

ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС»

ОТК-СЕРВІС

ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА»

ТОВ «ЕВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА»

Copyright @ 2020 АБЕТ. При використанні матеріалів – посилання на сайт обов’язкове
>